شرکت باربری امین ترابر کرج
معتبرترین باربری در کرج

امین ترابر کرج یکی از قدیمی ترین موسسات حمل و نقل و باربری در کرج است که سالها در این حوزه فعالیت داشته و بسیار شناخته شده است

احمد جعفری